Als documentair fotograaf legt Jan Janssen de momenten vast die hij herkent in zijn medemens, in het bijzonder zijn medemens die zich elders op de wereld bevindt.

In alledaagse momenten vindt hij dezelfde behoeften, onzekerheden of juist pleziertjes die alle mensen in hun leven genieten - zij het in andere mate. Het reizen is onlosmakelijk verbonden met Janssens fotografische praktijk. Reizen is enerzijds een gelegenheid om te ontdekken wie je zelf bent. Door naar andere plekken te reizen zoekt Jan juist naar de dingen die wij gemeen met elkaar hebben. In een wereld van polarisatie en contrasten, soms zelfs op één continent, beslecht Janssen de geografische en symbolische grenzen door de mens te fotograferen in een pure essentie. Hij fotografeert de rijkdom van onze meest basale menselijke behoeften, als vrijheid, familie en veiligheid - of juist de afwezigheid van de vanzelfsprekendheid hiervan. Om tot zijn foto's te komen, werkt Janssen langdurig op locatie. Vaak keert hij tijdens latere reizen terug naar dezelfde plek. Hier bouwt hij een band op met de lokale bevolking, een band die is gebaseerd op wederzijds respect en waardigheid. Dit 'fotograferen met een vrij hart' staat hem toe zo dicht mogelijk bij de mens te komen. Alleen zo kan hij tot de essentie van hun wezen doordringen, om deze vervolgens op camera vast te leggen.

kunstenaarsverklaring

"Als gevoelsmens laat ik mijn gevoel spreken door middel van mijn foto's.

Mijn inspiratie haal ik voornamelijk uit mijn ontmoetingen met de medemens, tegenstellingen in ons leven of leefomgeving. 

 

Als kunstenaar zoek ik naar dat ene, perfecte moment waar alles samenvalt. Die momenten vertellen mijn verhaal.

 

Door de jaren heen heb ik een sterke eigen stijl ontwikkeld.

Beelden die gedrevenheid en kracht uitstralen, maar waar genoeg ruimte blijft bestaan voor uw eigen verhaal als kijker."
WINNER 2022

FINALIST 2016